Cung cấp các loại tôm sú, tôm hùm, tôm càng xanh,...

Cung cấp các loại tôm sú, tôm hùm, tôm càng xanh,...

Tôm Hùm
Liên hệ
Tôm Mũ Ni Trắng
Liên hệ
Tôm Sú Biển
Liên hệ
Tôm Hùm Baby
Liên hệ
Tôm Mũ Ni Đen
Liên hệ
Tôm Càng Lóng
Liên hệ
0942909595
0942909595